Terör sevici torun yine terör sevici dedeye çekiyor...27 Mayıs 2019

Teröristlere terörist diyemeyen muhalefet ve aydıncıkların dedeleri de böyleydi…

Özellikle canını yakan teröre artık bir son vermek için Afrin operasyonuna kalkan Türkiye'nin muhalefetinde PYD'nin terör örgütü olduğunu söyleyemeyen CHP'liler ve sözüm ona aydıncıklar hem de yoğun bir şekilde artmaya başladı. Veya bu kadar çok olduğunu Afrin Operasyonundan sonra görür olduk. Terörün canı yanmadan önce bunların canının yandığına şahit olduk. Hâlbuki bu terör, sivillerin, asker ve polisimizin canını yakarken de hiç sesleri çıkmıyordu. İnsanın aklı almıyor, muhalefet ve Aydıncıklar, neredeyse tüm Dünya'nın terör örgütü listesinde olan PKK ile bağlantısı artık tüm Dünya'ca kesinleşen PYD'nin yanında nasıl durur.

Bunu aklımız almıyor ama tarihteki örneklerini görünce de kısa süren şaşkınlığınız gidiveriyor. Çünkü bunların dedeleri olan İttihatçılar da aynı torunları olan bu muhalefet ve Aydıncıklar gibi o zaman Osmanlı karşısında ne kadar muhalefet var idiyse, bu hain muhalefetin yakınında hatta birlikte eylemler bile yapıyorlardı. Dolayısıyla bu aklınıza gelince yazık! dedeleri gibi bir kere bile olsa Türkiye'nin yanında duramayıp hep teröristin yanında durmaya devam ediyorlar! diyorsunuz. Yani terör sevici torun yine terör sevici dedeye çekiyor işte. Bakın bu terör sevici muhalefetin dedeleri, terör örgütleriyle birlikte Türkiye'ye karşı nasıl savaşmışlar.

Bunların dedeleri, başta 1896 yılında İstanbul Bankası baskını[1] olmak üzere, aynı anda nüfusun yoğun olduğu İstanbul'un diğer yerlerinde yaptığı ve birçok masum insanın katledildiği terörize eylemleri gerçekleştiren Ermeni Taşnaksutyun örgütünün davetiyle Jön Türkler 27-29 Aralık 1907'de Paris'te toplanmışlar, Kongreye İç Makedon örgütünü de davet etmişler, fakat bu örgüt kongreye katılmayı reddetmişti[2]. Jön Türkler de bu terör örgütleriyle aynı ağzı kullanarak kaçtıkları Fransa'da, 1915'ten çok önce 1897 yılında Osmanlı Devleti'nin Ermeni Katliamı yaptıklarını ifade ediyorlar, bu konuda yazı yazmaktan da geri durmuyorlardı. Bu ihanetlerinin karşılıklarını da almakta gecikmiyorlar, Osmanlı Devleti'ne Ermeni Katliamı yapma iftirasını atan bu hainlerden Halil Ganem, 9. Seine Mahkemesince, doğal Fransız Vatandaşı sayılmakla ödüllendiriliyordu[3]. Kendilerine VATANSEVER denilen İttihatçılar da bu terör örgütleriyle işbirliği yapmaktan geri durmuyorlardı.

Bunların dedeleri İttihatçıların 27-29 Aralık 1907'de yapılan kongrede, katılanların ortak kararıyla, Osmanlı milletleri ve muhalefetinin birleştiği ilan edilmiş, aşağıdaki kararlar alınmış ve yine isimleri aşağıya çıkarılmış önemli bir kısmı terörize faaliyetler yapan şu guruplar toplantıya katılmıştı.

" 1. Hükûmetin ef'al ve harekâtına karşı silah ile mukavemet (Osmanlı İdaresine karşı silahlı saldırı)

Siyasi ve İktisâdi tatil-i işgalât ile silahsız mukavemet (polis ve hükûmet memurlarına karşı güya silahsız müdahaleler)
Hükümet-i hazıraya vergi vermemek (Devlete Vergi vermemek)
Ordular dahilinde telkinat: asker ve evlad-ı vatan, erbâb-ı kıyama karşı yürümeğe davet etmek (Osmanlı Ordusunda silah altındaki askerleri isyana teşvik)
Halkı, Kıyam-ı Umumi'ye davet etmek (Genel ayaklanma çağrısı)
Hadisatın gösterdiği lüzuma göre sair vesait-i icraatın seyrine göre davranmak (Olayların seyrine göre gereken tedbirlerin alınması)
Bu ilginç kararların altına imza atan oluşumların adları ise şu şekildeydi:

Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti,
Ermeni İhtilal Heyeti Müttefikası Taşnaksutyun,
Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet(İngiliz İşbirlikçisi Prens Sabahattin)
Mısır Cemiyet-i İsrailiyyesi(Gelecekte İsraili Kuracak olan cemiyet),
"Hilafet" Heyet-i Tahririyesi(Cemalettin Afgani, Reşit Rıza Takımı)
"Armenya" Gazetesi Heyet-i İdaresi,
"Razming" Heyet-i İdaresi,(Balkan İhtilal Gruplarından)
"Hayrenk"Heyet-i İdaresi,(Yayın Merkezi ABD)
Ahd-i Osmani Cemiyeti "[4](Şerif Hüseyin Takımı)[5]
İttihatçılar Terörle işbirliği konusunda o kadar ileri gitmişlerdi ki Osmanlı Askerlerini dağlarda vahşice öldürmesiyle meşhur o zamanın Abdullah Öcalan'ı, Bulgar Çete lideri Jane Sandanski'yle birlikte Sultan II. Abdülhamid'i devirmiş, Yıldız Sarayının bahçesinde VATANSEVER?! İttihatçılarla birlikte kutlama yapmıştı.

Bu ihaneti daha iyi anlayabilmek için Türkiye'deki sözüm ona VATANSEVER'lerden hangi biri Türkiye'nin meşru hükümetini devirdikten sonra ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE ABDULLAH ÖCALAN'la kutlama yapar, bir hayal edin, İttihatçıları bir de böyle değerlendirin.

Hatta müsait bir vaktinizde youtube'dan Makedon Milli Marşını açıp orada Jane Sandanski ismini dinleyin, ondan sonra da terörle bile işbirliği yapabilecek İttihatçıları ve devlete bir çırpıda katil diyen, tüm Dünya bildiği hatta en sonunda ABD'nin bile PKK ile ilişkisini kabul ettiği halde lafı dolaştırıp dolaştırıp PYD'ye bir türlü Terör Örgütü diyemeyen muhalefeti daha iyi anlayın.

Yazık ülkeme ki, yanlışlarında ona yol gösterecek yapıcı bir muhalefetle değil de en az 150 yıldır terörle bile fiili işbirliği yapan öldürücü bir muhalefetle karşı karşıya olduğu gerçeği bir türlü değişmedi.

Ebubekir Sofuoğlu