Kurumsal

VİZYON VE MİSYON BİLDİRGESİ
 

Türkiye de ki medya platformlarının bir çoğu ilkesel olarak belli bir görüşün,belli bir ideolojinin peşinden giderken yayınlarınıda her zaman işe yarayan algı mevzuatlarına uygun olarak düzenlemektedirler.

Buda karşıt görüşlerde olan ideolojilerin ötekileşmesine ve ayrışmalarına sebebiyet vermektedir.

Aynı topraklarda yaşadığımız düşünüldüğünde ortak paydalarda buluşulabilmesi ve asıl olan şahıs veya siyasi görüşlerin ön planda olmadığı;

Milli,Devletci,toplumun yaşam tarzına uygun olan,aynı zamanda modern,inançlara saygılı,ilkeleri her kesimden topluluğa hitap eden,seviyeli ve olaylara,gelişmelere sadece bakan değil aynı zamanda görebilen,fikirler üretebilen,eğlenirken düşündürecek programları keşfedip,değer yargılarına eşit seviyede saygı gösterebilen bir görsel ve yazılı medya platformu eksikliğini tamamlayacak bir oluşuma ihtiyaç olduğu açıktır.

Bu bağlamda, yayın ilkelerinde olası müdahalelere müsaade etmeden sadece hakkın ve halkın sesi olabilmek için ;

İç ve dış basında sadece ses getirmek için değil,yayın anlayışı ile ilgi odağı olup,önemsenecek bir yer edinebilmek için;

Gündemi sadece takip etmek değil,arka planda ki gelişmeleri görüp,araştırıp toplumun ve devletin ünitel yapısını bozmadan haber yapabilmek için;

Birilerinin istek ve arzularını yerine getirmek,haksız düşünce ve fikir anlayışlarına hizmet etmek için değil;

Milletimizin gelecek hayal ve hedeflerinin doğru şekillendirilmesine ve Devletimizin iç ve dış siyasi-politik-dini ve kültürel faaliyetlerinin,toplum tarafından anlaşılır olmasına katgıda bulunmak için;

medyada ki eksiklikleri yerinde ve doğru tespitlerle keşfedip,boşlukları doldurup yeni bir vizyon ve misyon anlayışı ile medya dünyasında ki yerimizi almak isteğindeyiz.